Vi besøger alle helårs- & sommerhuse i Grenå & Midt-Djurs kommuner, som har skorstene og ildsteder. I distriktet er vi 4 faglærte skorstensfejere, som arbejder for at give dig en sikker bolig.

På skorstensfejerbesøget renses skorstene og røgrør for at mindske risikoen for skorstensbrand og forgiftningsfare. Velrensede skorstene og ildsteder fungerer bedre, giver et godt indeklima og en god fyringsøkonomi.

Skorstensfejeren foretager også et brandpræventivt tilsyn en gang årligt, for at sikre at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand.

Udover disse lovbestemte ydelser tilbyder vi montering af skorstensforinger til alle slags brændsel.

Skorstensfejeren i Grenå & Midt-Djurs kommuner. Certificeret af skorstensfejerhåndværkets kvalitetssikring.